Μεταφρασμένες ομιλίες που χρειάζονται διορθώσεις
 • Σε αυτό το θέμα, συγκεντρώνουμε ομιλίες που έχουν ήδη δημοσιευτεί και έχουν λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν.
 • 3 Comments sorted by
 • Γεια χαρά.
  Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία για να διορθωθεί κάποια δημοσιευμένη ομιλία με λάθη.
  Ποιος και πως μπορεί να κάνει την διόρθωση;
 • I think that the current state of TED doesn't let you do that. It makes sense somehow, when you think of what a mess it would be if anyone who does not agree with a given translation starts messing.
  I don't agree with this policy either. They have to find a solution, it doesn't matter that it might not be a perfect one. I would suggest giving the translator the chance to make changes based on suggestions from the outside world. Since TED trusted him/her once, granting the right to translate, I don't see why they should stop trusting you after declaring your translation 100% complete.

  P.S. Sorry for not writing in Greek. I have to learn that yet.
 • Με ένα email στο subtitles@ted.com ή σε μένα, μπορείτε να ζητήσετε ξανά πρόσβαση στην ομιλία εφ' όσον την έχετε μεταφράσει ή διορθώσει εσείς.
  Εάν εντοπίσετε λάθη σε άλλες ομιλίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον μεταφραστή ή τον διορθωτή της και να υποδείξετε τα λάθη που βρήκατε. (Δεξιά από κάθε ομιλία, υπάρχει σύνδεσμος για το προφίλ του μεταφραστή της).

  Αctually BB, this is what happens now. Translator and Reviewer may always go back and correct mistakes. All they need to do is contact TED with their request.
  Also, outside world may suggest corrections by following the translator's or reviewer's profile link, on the right side of every talk.