ترجمه محاوره‌ای یا ترجمه کامل جمله
  • آیا خواننده ترجیح می دهد که ترجمه محاورهای داشته باشد یا ترجمه‌ای با جملات کامل و صحیح؟
  • 1 Comment sorted by
  • من علاقه دارم که بیشتر حال و هوای سخنران را حفظ کنم
    یعنی اگر سخنران محاوره ای تر صحبت می کند من هم ترجمه را محاوره ای تر انجام می دهم و اگر یک کسی خیلی اتو کشیده و رسمی است من هر همین طور ترجمه بکنم