Transkripcija imena govornika
 • Iako TED preporučuje da se imena ne prevode/transkribuju, iz razloga lakše pretrage na internetu, u srpskom jeziku je običaj da se to radi. Međutim, trenutna situacija u našim prevodima je sledeća:

  * veliki broj prevoda je na ćirilici, gde su naravno i imena transkribovana
  * u nekim prevodima ime govornika je u originalu ostavljeno u zagradi
  * u nekim prevodima je ime ostavljeno u originalu, što u srpskom nije praksa

  Predlažem, za početak, pravilo kojeg ćemo se držati ubuduće i da radimo na sledeći način:

  "Bil Gejts (Bill Gates)" ili
  "Бил Гејтс (Bill Gates)"

  Dakle, bez obzira da li pišemo ćirilicom ili latinicom, imena govornika ostavljamo u originalu u zagradi.

  Ovo i dalje ne rešava problem proizvoljne transkripcije, zato je potrebno još iskustava i predloga.

  Da napravimo na wikiju posebnu sekciju o transkripciji imena?

 • 2 Comments sorted by
 • Mislim da je ideja o imenima govornika u originalu u zagradi odlična,
  a fenomenu transkripcije imena zaista treba obratiti pažnju,
  pa je sekcija o tome na bilo kom medijumu i više nego dobrodošla po mom mišljenu ( sigurna sam da bi meni barem saveti bili dobrodošli).
 • Evo nekih od odgovora, koje su dali naši prevodioci, na sličnu diskusiju započetu na Facebook grupi:

  "Što se vlastitih imena tiče, zavisi pre svega od izgovora na engleskom i od same osobe o kojoj je reč. Recimo ako se neko zove John, prevodiš Džon, ili Paul prevodiš Pol. Medjutim, to je samo kad se prevode savremena imena. Ako prevodiš nešto biblijskim likovima recimo, tu bi imena John i Paul trebao da prevedeš kao Jovan i Pavle. Dakle, konkretno u tvom primeru "Paul Howking", vidi prvo kako se ime pravilno izgovara na engleskom, a onda ga transkribuj na srpski u nešto što najbliže liči na taj originalni izgovor :)"
  ...
  "Što se tiče druga dva primera "Google maps" i "Brighton Beach", to je u engleskom česta pojava, naime, da se imenica nalazi u funkciji prenominalnog atributa. Međutim, srpski ipak za tu funkciju preferira prideve, tako da prevodi kao što su "Gugl mape" i "Brajton plaža" zaista nisu u duhu srpskog jezika. Jeste da se engleski sve više upotrebljava u Srbiji i zaista takve fraze počinju polako da se odomaćuju kod nas, ali ipak ja bih to prevela kao "Guglove mape" i "Plaža Brajton"."
  ...
  "Zvanični stav profesora prevoda (stručnog i književnog) na Filološkom fakultetu je da se u principu sve prevodi/transkribuje. Što se tiče imena, geografskih pojmova... koriste se recnici Tvrtka Prćića i sl. Međutim kada su u pitanju puns ili slivenice, tekst se prevodi 'bukvalno', uz objašnjenje u fusnoti."

  Međutim, u titlovima nema mesta za objašnjenja i fusnote i zagrade, te je potrebno naći najbolje moguće rešenje za konkretnu situaciju.